ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานราชการ
Wednesday, 01.04.2017, 02:01am (GMT)

สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

          อาจารย์ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าพบ นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2560  ณ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์สื่อสารองค์กร


Copyright © 2014 North-Chiang Mai University. All rights reserved.