ข่าวสารและกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่กงสุลประจำจังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดีนำทีมผู้บริหารสวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านกงสุลประจำจังหวัดเชียงใหม่

Read More